Ние вярваме в това, което създаваме!

СЪВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО С ГЛИНА

Строителството с кирпич, трамбована глина или измазан с глина плет за много хора все още е символ на  бедност, въпреки че 1/3 от човечеството живее в жилища от глина. Все още скептицизма надделява, когато се говори за нея като  строителен материал на бъдещето.  През последните 20 години обаче все по-вече университети, научни институти и фирми  се включват във възраждането и разработването на технологии, използващи непечената глина като основен строителен материал. Една от тези тези технологии е  наречена “трамбована глина”. Терминът “глина”, не е съвсем точен. Използваният материал е влажна смес от около 20% глина и 80% пясък и други добавки. Понякога като стабилизатор се добавят и 3-5 % цимент. Стените от трамбована глина са значително по-дебели – 50-60 см. Сградите се строят с подвижен “пълзящ кофраж” най-често от водоустойчив шперплат. Строителната смес се полага на слоеве, които се трамбоват до уплътняването им  (около 50% от първоначалния обем). Трамбова се с пневматични или ръчни трамбовки, като кофражът може да бъде преместен почти веднага. Завършената стена наподобява седиментен блок.

 

 

 

Като предимства на сградите изпълнени от глина на първо място това е здравословния микроклимат. От изследванията на Grandjean (1972) и Becker (1986) става  известно, че относителна влажност под 40 % през  дълъг период може да  изсуши слизестата мембрана на трахеята, което може да доведе до намаляване на  съпротивлението към студ и свързаните с това заболявания. Това е така, защото обикновено  слизестата мембрана на епителната тъкан  в трахеята поглъща прах, бактерии, вируси и т.н., и ги връща към гърлото с вълнообразни движения на епителните влакна. Ако това поглъщане и системата на транспортиране са нарушени поради изсушаване, тези външни тела могат да достигнат до белите дробове и причинят здравословни проблеми.

Относителна влажност в диапазона от 40 % до 70 % има много положителни влияния: това намалява съдържанието на фин прах от въздуха, активизира механизмите на  защита на кожата против микроби, намалява живота на много бактерий и вируси. Относителна влажност над 70 % обикновено се усеща неприятно, вероятно поради намаляването на  потреблението на кислород. Увеличението на  ревматическите  заболявания се наблюдава в хладен и влажен въздух. Гъбичните формирования  значително се увеличават в закрити помещения, когато влажността се  повиши над 70 % или 80 %. Гъбичните спори в по-големи количества могат да доведат до алергии и други заболявания. От тези съображения  следва, че въздушната  влажност в помещенията  следва да бъде минимум 40 % и не-повече от 70 %.

Стените от глина стабилизират въздушната влажност в помещенията на 50% независимо от климатичните външни условия. Проучванията показват, че непечената глина прави това 30 пъти по-добре от печените тухли. Тя също няма и вредни емисии. Голямата топлинна инерция и добрата топлоизолация (с добавяне на слама се постига  К= 0,21 W/mK) правят жилищата прохладни през лятото и топли през зимата.

 

 

             

      

Земята е отличен екологичен материал, който се рециклира 100% и при това безброй пъти, без промишлени отпадъци и токсични химикали. Подготовката на материала и на строителната смес са ниско технологични и енергетични - само 1% от необходимата енергия за производство на тухли и цимент.